Vi hjälper dig

Vi erbjuder tjänster inom projektledning, mekanisk konstruktion, el och automation (inom både industri och byggnad),
produktutveckling, företagsrådgivning samt inköp.

Affärsrådgivning

Vi på Blue Partner kan gå in i rollen som projekt- eller programledare och områdesexpert

Våra verksamhetskonsulter arbetar med strategisk rådgivning, coachning samt projekt- och programledning inom primärt strategi framtagning och strategisk transformation. Våra experter erbjuder även möjligheten till att agera tillförordnade i diverse ledarfunktioner.

thomas.ragnarsson@bluepartner.se 010 - 200 79 49

Thomas Ragnarsson

thomas.ragnarsson@bluepartner.se

010 – 200 79 49

projektledning

Blue Partner har lång erfarenhet att jobba i och med att leda projekt inom tillverkningsindustrin

jonas.richert@bluepartner.se 010 - 200 79 49

Jonas Richert

jonas.richert@bluepartner.se

010 – 200 79 49

Blue Partner har lång erfarenhet att jobba i och med att leda projekt inom tillverkningsindustrin. Vi kan hjälpa till i alla faser eller bara i någon eller några specifika allt efter Ert behov, från det enkla till mera komplexa projekt.  

Till vår hjälp för effektivt projektgenomförande och för att uppnå projektmålen har vi erfarna projektledare och en välfylld verktygslåda för projektstyrning. 

Vi kan även erbjuda certifierade projektledare enligt IPMA. 

Vad vi jobbar med: 

 • Projektintegration 
 • Målstyrning 
 • Kvalitetsstyrning 
 • Planering och tidstyrning 
 • Ekonomistyrning 
 • Ledarskap 
 • Kommunikation 
 • Osäkerhetshantering 

Bygg och Fastighet

Vi på blue partner har lång erfarenhet av bygg och fastighetsbranschen. våra konsulter arbetar med allt från projektering till arbetsledning

Vi på Blue Partner har lång erfarenhet av bygg och fastighetsbranschen. Våra konsulter arbetar med allt från projektering till arbetsledning. Vi stöttar våra kunder från start till mål med allt från idé till nyckeln i dörren.

Blue Partner kan agera ombud för beställaren gentemot myndigheter, projektörer och entreprenörer.

Det vi inte löser på Blue Partner har vi våra samarbetspartners som vi arbetar väldigt nära med.

Exempel på vad vi arbetar med:

 • Projektering
 • El-projektering
 • Projekteringsledning
 • Projektledning
 • Byggledning och kontroll
 • Montageledning
 • Installationsledning
 • Projektadministration
 • Kvalitets- och Miljöstyrning
 • Utredningar
 • BAS -P och BAS -U
 • Entreprenadbesiktning
 • El-Besiktning
 • Anbudskalkyl
 • Ta fram Förfrågningsunderlag
kim.edelved@bluepartner.se 010 - 200 79 49

Kim Edelved

kim.edelved@bluepartner.se

010 – 200 79 49

mekanisk konstruktion

Blue Partner kan erbjuda tjänster inom mekanisk konstruktion där vi har lång och bred erfarenhet

jonas.richert@bluepartner.se 010 - 200 79 49

Jonas Richert

jonas.richert@bluepartner.se

010 – 200 79 49

Blue Partner kan erbjuda tjänster inom mekanisk konstruktion där vi har lång och bred erfarenhet. I ett kreativt samarbete med kunden med gemensamt mål för den mest lämpade lösningen och till vår hjälp använder vi den modernaste tekniken

Exempel på vad vi arbetar med:

 • Maskinkonstruktion
 • Produktions- och logistikutrustning
 • Prototypframtagning
 • Automationssystem
 • Transportsystem
 • Montageutrustning
 • CE-märkning
 • Hållfastighetsberäkning
 • Tillverkning
 • Montage
 • Driftsättning

Produktutveckling

Blue Partner levererar tjänster åt såväl lokala som regionala och internationella kunder, små som stora

Blue Partner levererar tjänster åt såväl lokala som regionala och internationella kunder, små som stora. Vi har lång erfarenhet av och en bred kompetens för att, utför kompletta produktutvecklingsprojekt. Uppdragen bedrivs i ett mycket nära samarbete med kunden och med den senaste tekniken och vår drivkraft är att ni ska lyckas med er produkt, oavsett om den är ny eller en befintlig som förbättrats.

Exempel på vad vi arbetar med:

 • 3D-CAD
 • Ritningsframtagning/ tillverkningsunderlag
 • Plastkonstruktion
 • Skisser/Illustrationer
 • Prototypframtagning
 • CE-märkning
 • FEA
 • Formfyllnadsanalys
 • Plastberäkningar
 • Industridesign
 • Elektronikutveckling (hårdvara/mjukvara)
jonas.richert@bluepartner.se 010 - 200 79 49

Jonas Richert

jonas.richert@bluepartner.se

010 – 200 79 49

Grafisk Design

Vi tillhandahåller tjänster i grafisk design där vi kan hjälpa till med att skapa en grafisk identitet och att ta fram trycksaker

nils.lindfors@bluepartner.se 010 - 200 79 49

Nils Lindfors

nils.lindfors@bluepartner.se

010 – 200 79 49

Vi tillhandahåller tjänster i grafisk design där vi kan hjälpa till med att skapa en grafisk identitet och att ta fram trycksaker. 

Exempel på vad vi arbetar med:

 • Grafisk profil /brand identitet
 • Webbdesign
 • Manualer/illustrationer
 • Trycksaker – förpackningsdesign, bokdesign, broschyr, affisch, katalog, visitkort

Automation

Blue Partner har gedigen erfarenhet från automation i industrin, där vi erbjuder våra kunder projektering från elektrisk dokumentation till styrsystem och robotprogrammering

Blue Partner har gedigen erfarenhet från automation i industrin, där vi erbjuder våra kunder projektering från elektrisk dokumentation till styrsystem och robotprogrammering. Vi tar ansvar från start till mål, i vårat gedigna kontaktnät löser vi hela kedjan från ide till verklighet vilket betyder att Blue Partner kan implementera det vi projekterar.

Tillsammans med vårt mekaniska segment så skapar vi en helhetslösning om kunden så önskar. Vi tycker om att tillsammans med kunden skapa utveckling där varje spetskompetens ska var en nyckel till framgång som partners.

Exempel på vad vi arbetar med:

 • Projektledning
 • Montageledning
 • CE-märkning
 • Virtual commissioning
 • PLC programmering
 • Robotprogrammering
 • Elektrisk konstruktion
 • Elektrisk installation
 • Skåpsbyggnation
 • Mekanisk tillverkning
 • Mekaniskt montage
thomas.gronvoll@bluepartner.se 010 - 200 79 49

Thomas Grönvoll

thomas.gronvoll@bluepartner.se

010 – 200 79 49

Kommande Tjänster

Kommande Tjänster

face

Kommande Tjänster

Affärsrådgivning

Vi på Blue Partner kan gå in i rollen som projekt- eller programledare och områdesexpert

Våra verksamhetskonsulter arbetar med strategisk rådgivning, coachning samt projekt- och programledning inom primärt strategi framtagning och strategisk transformation. Våra experter erbjuder även möjligheten till att agera tillförordnade i diverse ledarfunktioner.

thomas.ragnarsson@bluepartner.se 010 - 200 79 49

Thomas Ragnarsson

thomas.ragnarsson@bluepartner.se

010 – 200 79 49

projektledning

Blue Partner har lång erfarenhet att jobba i och med att leda projekt inom tillverkningsindustrin

jonas.richert@bluepartner.se 010 - 200 79 49

Jonas Richert

jonas.richert@bluepartner.se

010 – 200 79 49

Blue Partner har lång erfarenhet att jobba i och med att leda projekt inom tillverkningsindustrin. Vi kan hjälpa till i alla faser eller bara i någon eller några specifika allt efter Ert behov, från det enkla till mera komplexa projekt.  

Till vår hjälp för effektivt projektgenomförande och för att uppnå projektmålen har vi erfarna projektledare och en välfylld verktygslåda för projektstyrning. 

Vi kan även erbjuda certifierade projektledare enligt IPMA. 

Vad vi jobbar med: 

 • Projektintegration 
 • Målstyrning 
 • Kvalitetsstyrning 
 • Planering och tidstyrning 
 • Ekonomistyrning 
 • Ledarskap 
 • Kommunikation 
 • Osäkerhetshantering 

Bygg och Fastighet

Vi på blue partner har lång erfarenhet av bygg och fastighetsbranschen. våra konsulter arbetar med allt från projektering till arbetsledning

Vi på Blue Partner har lång erfarenhet av bygg och fastighetsbranschen. Våra konsulter arbetar med allt från projektering till arbetsledning. Vi stöttar våra kunder från start till mål med allt från idé till nyckeln i dörren.

Blue Partner kan agera ombud för beställaren gentemot myndigheter, projektörer och entreprenörer.

Det vi inte löser på Blue Partner har vi våra samarbetspartners som vi arbetar väldigt nära med.

Exempel på vad vi arbetar med:

 • Projektering
 • El-projektering
 • Projekteringsledning
 • Projektledning
 • Byggledning och kontroll
 • Montageledning
 • Installationsledning
 • Projektadministration
 • Kvalitets- och Miljöstyrning
 • Utredningar
 • BAS -P och BAS -U
 • Entreprenadbesiktning
 • El-Besiktning
 • Anbudskalkyl
 • Ta fram Förfrågningsunderlag
kim.edelved@bluepartner.se 010 - 200 79 49

Kim Edelved

kim.edelved@bluepartner.se

010 – 200 79 49

mekanisk konstruktion

Blue Partner kan erbjuda tjänster inom mekanisk konstruktion där vi har lång och bred erfarenhet

jonas.richert@bluepartner.se 010 - 200 79 49

Jonas Richert

jonas.richert@bluepartner.se

010 – 200 79 49

Blue Partner kan erbjuda tjänster inom mekanisk konstruktion där vi har lång och bred erfarenhet. I ett kreativt samarbete med kunden med gemensamt mål för den mest lämpade lösningen och till vår hjälp använder vi den modernaste tekniken

Exempel på vad vi arbetar med:

 • Maskinkonstruktion
 • Produktions- och logistikutrustning
 • Prototypframtagning
 • Automationssystem
 • Transportsystem
 • Montageutrustning
 • CE-märkning
 • Hållfastighetsberäkning
 • Tillverkning
 • Montage
 • Driftsättning

Produktutveckling

Blue Partner levererar tjänster åt såväl lokala som regionala och internationella kunder, små som stora

Blue Partner levererar tjänster åt såväl lokala som regionala och internationella kunder, små som stora. Vi har lång erfarenhet av och en bred kompetens för att, utför kompletta produktutvecklingsprojekt. Uppdragen bedrivs i ett mycket nära samarbete med kunden och med den senaste tekniken och vår drivkraft är att ni ska lyckas med er produkt, oavsett om den är ny eller en befintlig som förbättrats.

Exempel på vad vi arbetar med:

 • 3D-CAD
 • Ritningsframtagning/ tillverkningsunderlag
 • Plastkonstruktion
 • Skisser/Illustrationer
 • Prototypframtagning
 • CE-märkning
 • FEA
 • Formfyllnadsanalys
 • Plastberäkningar
 • Industridesign
 • Elektronikutveckling (hårdvara/mjukvara)
jonas.richert@bluepartner.se 010 - 200 79 49

Jonas Richert

jonas.richert@bluepartner.se

010 – 200 79 49

Grafisk design

Vi tillhandahåller tjänster i grafisk design där vi kan hjälpa till med att skapa en grafisk identitet och att ta fram trycksaker

nils.lindfors@bluepartner.se 010 - 200 79 49

Nils Lindfors

nils.lindfors@bluepartner.se

010 – 200 79 49

Vi tillhandahåller tjänster i grafisk design där vi kan hjälpa till med att skapa en grafisk identitet och att ta fram trycksaker. 

Exempel på vad vi arbetar med:

 • Grafisk profil /brand identitet
 • Webbdesign
 • Manualer/illustrationer
 • Trycksaker – förpackningsdesign, bokdesign, broschyr, affisch, katalog, visitkort

Automation

Blue Partner har gedigen erfarenhet från automation i industrin, där vi erbjuder våra kunder projektering från elektrisk dokumentation till styrsystem och robotprogrammering

Blue Partner har gedigen erfarenhet från automation i industrin, där vi erbjuder våra kunder projektering från elektrisk dokumentation till styrsystem och robotprogrammering. Vi tar ansvar från start till mål, i vårat gedigna kontaktnät löser vi hela kedjan från ide till verklighet vilket betyder att Blue Partner kan implementera det vi projekterar.

Tillsammans med vårt mekaniska segment så skapar vi en helhetslösning om kunden så önskar. Vi tycker om att tillsammans med kunden skapa utveckling där varje spetskompetens ska var en nyckel till framgång som partners.

Exempel på vad vi arbetar med:

 • Projektledning
 • Montageledning
 • CE-märkning
 • Virtual commissioning
 • PLC programmering
 • Robotprogrammering
 • Elektrisk konstruktion
 • Elektrisk installation
 • Skåpsbyggnation
 • Mekanisk tillverkning
 • Mekaniskt montage
thomas.gronvoll@bluepartner.se 010 - 200 79 49

Thomas Grönvoll

thomas.gronvoll@bluepartner.se

010 – 200 79 49

Kommande Tjänster

Vi på Blue Partner presenterar här kommande tjänster.

face

Vi på Blue Partner presenterar här kommande tjänster.